Blog

Puteți să reduceți facturile lunare cu sistemele fotovoltaice

Photovoltaic systems convert solar radiation into electricity. The photovoltaic cell, the basic component of a photovoltaic system, is made of semiconductor materials whose properties it uses to capture solar radiation. These radiations are transformed into direct electric current, which is in turn transformed into alternating electric current through the inverter in the photovoltaic system.

Unlike thermal panels, photovoltaic solar panels are designed to produce electricity. The electricity that is produced can be consumed immediately, or, in order not to lose anything, it can be stored in very large capacity batteries for later use.

The amount of electricity produced at the terminals of the photovoltaic cell is mainly determined by the level of incident radiation, but also by the quality of the air, the temperature and the length of the day. At the inverter level you can monitor the amount of energy produced by the photovoltaic system, and with a smart meter you can monitor the amount of electricity injected into the grid.

Types of photovoltaic systems

The on-grid photovoltaic system is connected to the public grid. That is, the electricity produced by the panels during the day is used primarily for household consumption, and if the production exceeds the consumption, the additional energy is injected into the network and reaches other consumers. If the photovoltaic panels of an on-grid system do not capture enough solar energy, then the difference is covered by the public grid. It is very advantageous that at the end of the month you pay only the difference between the energy produced and the energy consumed.

In this way you can reduce your bill by up to 100%, and if the production exceeds the consumption then you receive money for the amount of electricity injected into the network. The downside is that you depend on the public energy system, albeit to a lesser extent, which means you have a contract with a supplier.

The off-grid photovoltaic system ensures the energy independence of the home because it has batteries that store extra energy, which it uses in times of low and non-existent solar energy production, ie on cloudy days and at night. The advantage is that you are your own energy producer : you have electricity day and night, you do not depend on the public system at all and you do not conclude a contract with a supplier. The downside is that you run out of power if the photovoltaic system is not designed and sized correctly.

The hybrid photovoltaic system combines the advantages of the other two types so that you have the best scenario. It is equipped with an inverter with a wide range of settings. Thus, among the possible variants are: consumption of photovoltaic panels and additional if necessary from the public network; consumption of photovoltaic panels and storage of additional energy in batteries to be used when needed; consumption of photovoltaic panels, charging the batteries in the grid during the night and consuming the energy stored there when needed.

Low maintenance costs

In general, photovoltaic systems do not require much maintenance. We just have to keep them clean, so they end up being cleaned a few times a year. In addition, most panel manufacturers provide a 20-25 year warranty. If there are no components that are consumed quickly, we do not have to worry.

Only the inverter needs to be replaced faster, after about 5-10 years, because it works continuously to convert solar energy into electricity.

See details about the effects of CBD on men and women 

Cables and connections must also be checked from time to time to ensure maximum system efficiency. But in general, compared to the initial investment, these maintenance costs are minimal. Interest in the purchase of photovoltaic systems is growing due to the price of conventional energy which is becoming more and more expensive.

Photovoltaic panels are thus a renewable energy source, with an equipment life of 25-40 years and rapid payback of investment, minimum maintenance costs, being the most environmentally friendly electricity generation systems.

The investment in a photovoltaic panel system varies depending on several factors. First of all, the number of panels to be installed and their size should be considered. Of course, it also matters what is needed for electricity. Then, if it is a household consumer, we are talking about a smaller investment, and if it is an industrial consumer, we are talking about larger amounts. What is important to remember is that the investment is repaid in a short time.

See also the newest hotel accommodation categories 

Before deciding what type of system will need to be installed in a particular location, we will need to focus on the consumers we need to power. We will need to analyze in detail what consumers we have, how many hours they work daily and what electricity they have. These elements are essential in the decision we are about to make. We will never be able to consume more energy than we produce, and if we do, then we will need to take energy from a source other than that available in the system.

Companiile care optează pentru instalarea unor panouri solare pentru producerea energiei electrice au posibilitatea de a își optimiza costurile, diminuand impactul produs de majorările prețului energiei electrice. Pentru cei care doresc sa monteze un sistem fotovoltaic însă nu au suficiente fonduri , există mai multe modalități de finanțare în vederea susținerii financiare a acestor cheltuieli . Vedeți în rândurile care urmează câteva soluții de finanțare și alegeți soluția optimă pentru dumneavoastră .

Finanțare prin AFM

Suma maximă nerambursabilă: 20.000 lei

Suprafață teren / acoperiș pentru instalare panouri: 16-20 m2

Dacă îndeplinești condițiile de eligibilitate, poți obține până la 20.000 lei nerambursabili pentru panouri fotovoltaice și accesorii. La această sumă se adauga contributia proprie, minim 10%, ce trebuie să fie finanțata de tine, în calitate de proprietar. Manopera de instalare, prețul panourilor și al accesoriilor precum și TVA-ul sunt incluse în preț.

Astfel, cu o investiție de aproximativ  6000 lei, poți achiziționa și instala un sistem de  3,56 kWp. Acesta este suficient pentru consumul unei întregi familii, iar surplusul de energie îl injectezi către rețeaua națională, pentru un venit suplimentar.

Cu acest program, economisești considerabil, indiferent de puterea instalată a sistemului necesar, comparativ cu bugetul necesar pentru plata facturilor lunare la energie electrică pe 25 de ani.

Pentru a depune cererea de finanțare, la prima vizită la sediul nostru, te rugăm să aduci următoarele documente:

 • Copie CI;
 • Act de proprietate casă / teren / imobil;
 • Extras de carte funciară (fără a exista spații comune în proprietate);
 • Dovada că nu există datorii restante către bugetul de stat și/sau local.

Finanțare prin GEFF

GEFF (Green Economy Financing Facility) este un program desfășurat de BERD (Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare) dedicat rezidenților români, persoane fizice sau juridice, care doresc să investească în energii regenerabile.

În momentul de față, băncile locale implicate în program de contact (Banca Transilvania și Unicredit), oferă următoarele produse GEFF doar pentru persoane fizice:

 • Credit de consum: pentru achiziția produselor din selectorul de tehnologii GEFF, care include și sisteme solare fotovoltaice.
 • Credit ipotecar: pentru instalarea de soluții eficiente energetic în locuințe noi.

Sumele obținute includ și investiția în manoperă pentru instalarea și punerea în funcțiune a sistemului.

Programul GEFF se adresează unei game largi de persoane fizice sau societăți care doresc să investească într-o soluție eligibilă bazată pe sisteme fotovoltaice. Fie că este vorba de proprietari de locuință sau imobil, asociații de proprietari, furnizori de servicii de întreținere, de echipamente eligibile sau societăți care furnizează tehnologii „verzi”, toate aceste categorii pot beneficia de creditarea prin intermediul programului GEFF.

Dacă dorești să discutăm mai multe despre finanțarea prin intermediul GEFF, consilierii Suntech Solar îți stau la dispoziție.

Finanțare prin Electric-UP

Acest program se adresează persoanelor juridice, incadrate in una din categoriile, IMM-uri, micro-intreprinderi, PFA-uri si operatorilor din turism HoReCa

Finanţarea nerambursabilă se acordă în cuantum de maxim 100.000 de euro pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată de 100 kWp și cel puțin o staţie de reîncărcare de minim 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, cu minim două puncte de încărcare, reprezentând un suport financiar de până la 100% din cheltuielile eligibile.

Finantarea se acorda de catre Ministerul Energiei pe baza schemei de minimis, iar cuantumul total al ajutoarelor de minimis de care solicitantul a beneficiat pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia depune dosar de finanţare), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în baza schemei de minimis, nu depăşeşte plafonul stabilit prin Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013, precum şi plafonul stabilit prin Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012.

Doriți să începeți un proiect și aveți nevoie de finanțare prin crowdfunding ?

Documente necesare pentru obținerea autorizației de montare pentru panourile fotovoltaice

Înainte de a te apuca să montezi panourile solare, trebuie să te asiguri că ai toate documentele și avizele necesare.

Începând cu data de 27 iunie 2019, persoanele interesate să-şi monteze panouri fotovoltaice nu mai sunt nevoite să cheltuie bani şi să piardă timp pentru obţinerea autorizaţiei de construire întrucât prin modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii s-a eliminat obligativitatea deţinerii unei astfel de autorizaţii.

Potrivit noilor prevederi legale, montarea panourilor fotovoltaice pentru producerea de energie electrică și/sau panouri solare pentru încălzirea apei este permisă fără ca proprietarul clădirii să obţină autorizaţia de construire, însă primăriile trebuie anunţate referitor la modificările aduse locuinţei, înaintea începerii lucrărilor.

Alte documente de care ai nevoie:

 • Avizul de Salubritate – se emite în termen de 15 zile de către firma de salubritate locală. Taxa este stabilită de firma în cauză.
 • Avizul ISU – este emis în termen de 30 de zile de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență.
 • Avizul de telefonizare – este emis în termen de 15 zile de către furnizorul de telefonie. Taxa variază între 3 și 9 euro (fără TVA).
 • Avizul de amplasament furnizor de energie – este emis în termen de 15 zile de către distribuitorul de energie electrică. Taxa este de 55 lei (fără TVA).
 • Avizul tehnic de racordare – este emis în termen de 30 de zile de către distribuitorul de energie electrică. Taxa este de 42 lei (fără TVA).
 • Licența de producere și acreditare a energiei electrice – sunt două documente emise de către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) în termen de 60 de zile, respectiv 30 de zile.
 • Certificatul de racordare –  este emis gratuit în termen de 30 de zile de către distribuitorul de energie electrică.

Cam astea ar fi în mare informațiile strict necesare dacă aveți în calcul pentru viitorul apropiat să cumpărați sau să instalați un sistem fotovoltaic pentru asigurarea energiei electrice necesare . Mai sunt foarte multe detalii tehnice de luat în calcul însă vă recomandăm să apelați la specialiști pentru restul detaliilor deoarece aceștia beneficiază de experiența în domeniu și vă pot da cele mai eficiente soluții , astfel încât să nu faceți alegeri greșite care să vă aducă doar probleme .